Ако ви се налага да работите с виртуални машини, със сигурност ви се е искало да позабързате стартиран ето или изпълнението на процесите в тях. Ако погледнем реално, това,