VBScript Archive

По-добри презентации, част 1: Progress bar във вашата презентация

„По-добри презентации“ е нова серия статии, които ще ви помогнат да създавате и подобрявате вашите PowerPoint презентации така, че да са по-интересни, по-красиви и по-малко скучни. В тази
Повече

Как да създадем универсален динамичен Outlook подпис на служителите?

Въвеждането на универсален подпис за всички служители е добра практика, която се използва за изграждане и поддържане на имиджа на компанията; промотиране на актуални събития, новини и пр.
Повече