През 2009 г. Ню Харайзънс България представи курс за Въведение в Управление на Бизнес процеси (Business Process Management). През 2010 г. Ивайло Величков ще представи темата отново, на