През юли 2010 г. Microsoft представи нова версия на System Center Essentials (2010). Продуктът е ориентиран към малки до средно големи организации (до 50 сървъра и 500 клиентски