Cisco представя CCNA професионална специализация за инженери по поддръжка на мрежи (Tier 1) от следващо поколение (Next-Generation Networks). Специализацията е CCNA Service Provider Operations. Сертификат се получава след