Падащият списък в Excel улеснява въвеждането на данни и възпрепятства грешното им записване. Когато обаче той е дълъг и не е сортиран предварително, тогава потребителят би се затруднил