Може би повечето от Вас знаят как се скрива споделена папка (shared folder) чрез поставянето на символа $ в края на нейното мрежово име. А знаете ли как да