Кой е казал, че Microsoft Excel трябва да се използва само за изчислителни справки? Приложението има безброй възможности, дори и с развлекателна насоченост. Такъв е и нашият пример