Майкрософт разработват нови сертификации и обучения, както и актуализират настоящите, за да отговорят на промените, които cloud computing внася в познатите ИТ роли. Вече показахме наличните Майкрософт сертификати