Целите на един ИТ одит на сигурността (security assessment) включват: Оценка на реални заплахи за бизнес системите Съпоставяне на техническите уязвимости и рисковете за бизнеса Осигуряване на навременни