„Официалната схема” за ITIL® включва правилата за администриране на ITIL® квалификационната схема, одобрени от Office of Government Commerce (OGC) и поддържани от официалния акредитатор за ITIL – APM