LPIC -1 сертификатът покрива изискванията на Novell CLA LPI (Linux Professional Institute) обяви партньорство с Novell във връзка със сертификацията за Linux – LPIC 1. Според програмата всички