Ню Хърайзънс България имаше честта и удоволствието да спечели заедно с Мтел проект по ОП РЧР за серия от обучения на служителите от телекомуникационния гигант. Месеци наред ние