Курсовете за Microsoft Office Excel са най-търсените от серията курсове за работа с продуктите на Microsoft Office. Вероятно всеки офисен работник (в български език няма пряк еквивалент на