Lync е основният компонент и свързващото звено в цялостната концепция на Microsoft за обединяване на корпоративните комуникации. Основната му функция е да свързва хора и да им помага