Концепцията за Lifelong Learning (Обучение през целия живот, LLL) означава „доброволното и продължаващо през целия живот” търсене на знания за лични или професионални цели. Концепцията отразява нагласата, че