Специалисти твърдят, че страхът от говорене пред публика е вторият най-силен страх след страха от смъртта. Мнозина познават симптоматиката – треперене, студена пот по дланите, учестен сърдечен ритъм,