Работите по проект, пращате отделни email писма за всяка версия на документ до колегата/началника/клиента. Съществуват по-лесни и по-ефективни методи за подобна работа в екип – те са бъдещето на