Cisco обновява CCNP сертификацията за мрежови инженери след допитване до клиенти и партньори от целия свят. Обновленията имат за цел да укрепят връзката между сертификация и професионални задължения.