Добрите приятели не изпращат лоши линкове… Освен ако не знаят, че ги изпращат. Същото важи за добрите банки. През миналата година милиони потребители по света са направили погрешната