Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще бъдат ключов елемент за развитието на градските и държавните икономики в близкото бъдеще. Днес ИКТ са основна съставна част от инфраструктурите на