Учебният център New Horizons Bulgaria проведе 169 курса на 47 различни теми и въвлече в проекта общо 46 лектори.