Forefront Archive

Forefront TMG: Блокиране на определен вид HTTP/s съдържание

В този пост ще разгледам възможностите на Forefront Threat Management Gateway 2010 за блокиране на различен вид съдържание в корпоративната мрежа, например видео клипове, документи и различни видове
Повече

Publishing Exchange 2010 with Forefront TMG 2010 – семинар на 24 ноември 2010 г.

Разрешаването на отдалечен достъп до Exchange инфраструктурата за потребители, които са извън корпоративната мрежа, е често срещана практика. В някои случай това даже е необходимост. Такъв достъп осигурява
Повече

Microsoft Forefront Protection Suite

  Microsoft Forefront е многофункционално портфолио от продукти за защита на личните данни и контрол на достъпа до компютъра, чрез операционна система, различни приложни програми и сървъри. Microsoft
Повече