В Excel 2002 (и по-късни версии) имате възможност бързо да намерите всички позиции, в които присъства определен символ. За целта, изберете Edit І Find в менюто, или натиснете [Ctrl]F