Добра новина за кандидатите, които планират да положат сертификационен изпит на Citrix. Цената на Citrix изпитите за България е намалена от $150 на $45. Считано от 31 август