Наръчникът предоставя достъп до редица продукти и услуги на Cisco, техните основни приложения, технически характеристики и спецификации. Информацията е подходяща за малки и средни компании, както и за