Ясен Симеонов е мрежови администратор. Има следните сертификати на Cisco: CCIP, CCDP, CCNP, CCDA, CCNA. Винаги го виждаме усмихнат и с постоянно желание да учи за професията си.