1.     Изберете желаното обучение от списъка на курсове, организирани от New Horizons Bulgaria (ние сме под #199 от списъка на АЗ): Ключова компетентност – №4 „Дигитална”: Курс по