Една от предпоставките за кандидатстване и получаване на сертификат CISSP (Certified Information Systems Security Professional) е наличието на минимум 4 години професионален опит в областта на информационната сигурност