На 18 – 19 април 2011 г. (понеделник – вторник) Бранимир Гюров (C# MVP, MCT) ще проведе курс 6463A: Visual Studio 2008: ASP.NET 3.5 в учебен център New