Две думи за Microsoft Access.  Microsoft Access поддържа различни видове заявки. Като обобщение бихме могли да ги групираме в следните категории: Заявки за селекция Заявки, които извличат записи