SCOM 2007 R2 е продукт за управление и наблюдение от начало до край на услугите (end-to-end service management) в ИТ среда. С помощта на SCOM ИТ отделът може