Kак да създадете слайдове с текст в Microsoft PowerPoint, използвайки готов документ в Microsoft Word, без копиране? Понякога текстът заема голям процент от съдържанието в една презентация. Обикновено