По данни на Radicati Group и McAfee, през 2009 г. в интернет са изпращани ежедневно 247 милиарда мейла. Това е действително защеметяващо число. Статистиката твърди, че на спама