Ню Харайзънс България приключи успешно мащабен проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за повишаване квалификацията на служители от администрацията на централно ниво. Проектът беше реализиран