Последни

Големите ваучерни перипетии

Знаете, казвали сме ви – Ню Хърайзънс България се готви да заработи скоро с ваучерите по ваучерната програма към ОПРЧР. Но…нещата никога не са толкова прости, колкото би
Повече