Dimitar Stoev Archive

PRINCE2: Foundation and Practitioner от ILX: онлайн обучение от $599 без ДДС

Методологията и сертификацията за PRINCE2 са възприети в Западна Европа и Австралия. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) е методология за управление на проекти. Методологията обхваща управлението, контрола и
Повече

Дупка в Стената или Minimally Invasive Education: аргумент за началното образование

Пред 12 години Сугата Митра поставя началото на програмата Hole In The Wall. През 1999 г. г-н Митра започва да изследва влиянието на отдалечеността (remoteness) върху качеството на
Повече

TELCO 2015: четири сценария от IBM Institute for Business Value

Въпреки растящия дял на потребители на мобилна телефония през последните години, обемите на продажби в телекомуникационната индустрия намаляват със засищането на пазарите в развиващите се държави. Най-бурните години
Повече

Cisco 2010 Midyear Security Report

Изграждането на работещи модели за ИТ сигурност на корпоративните мрежи изисква разбирането, че критична бизнес информацията се движи между офиси, лаптопи, смартфони, интернет кафета и домашни компютри. Служителите
Повече

Сертификация за IBM Tivoli Storage Manager – Entry Level Certification, ваучери TIA и отстъпки за Tivoli изпити

През юни IBM обяви, че разработва нова сертификационна програма за Tivoli, насочена към атестиране на базови умения (Entry Level Certification Role). Сертификацията Subject Matter Expert ще покрива знания
Повече

Cisco 2Q10 Global Threat Report

На 26.07.2010 Cisco Systems публикува обобщен доклад за заплахите към ИТ сигурността. Основните заключения на доклада включват: Източна Европа регистрира най-висок ръст на уеб-базиран malware, следвана от Южна
Повече

Стойността на ИТ сертификацията: IBM Certification Whitepaper

ИТ сертификацията предоставя конкретни ползи за организациите и индивидите. Ползите са: Увеличаване на приходите и увеличаване на възможностите за печалба По-висока индивидуална и екипна продуктивност Повишено доверие Намаляване
Повече