Dimitar Stoev Archive

Сертификационната програма на Microsoft през 2010 г.: 15 години история и над 4,2 милиона сертифицирани ИТ специалисти в света

През 1996 г. Microsoft стартира сертификационната програма Microsoft Certified Professional. От тогава до днес изпити за технологии на Microsoft са положили успешно над четири милиона специалисти. Програмата минава
Повече

SharePoint 2010: Курсове за ИТ специалисти, бизнес потребители и разработчици

Специалистите, които ще имат преки ползи от курсове и обучение за SharePoint 2010, можем да разделим в три основни групи: бизнес потребители (мениджъри и information workers), ИТ професионалисти
Повече

Troubleshooting: общ, систематизиран модел за откриване и отстраняване на мрежови проблеми

Зависимостта на организациите от мрежова инфраструктура се увеличи многократно през последните десет години. Успехът на организациите зависи от мрежовата им свързаност. В резултат организациите се стремят да ограничат
Повече

IPv6: възможни последствия и сценарии за корпоративните мрежи в краткосрочен план (до 2015 г.)

Целта ни е да преразкажем накратко препоръки от Cisco Systems за включване на IPv6 адресацията в дизайна, планирането и управлението на мрежи в краткосрочен план (3 до 5
Повече

Microsoft Exchange Server 2007: Обучение и диплома за Невидимия пощенски раздавач

Имейлът е критична за ежедневния бизнес форма на комуникация. За ИТ професионалистите изграждането на пощенски системи, които да посрещнат нуждите на организацията от бърза комуникация, е свързано с
Повече