Dimitar Stoev Archive

Основни промени в съдържанието на PMBOK® 4th Edition в сравнение с PMBOK® 3rd Edition

Обучението и подготовката за сертификат PMP се провеждат въз основа на актуалната версия на Project Management Body of Knowledge. Четвъртото издание на PMBOK е на пазара от декември
Повече

Сонгдо, Южна Корея

Когато пишем за информационни технологии в нашия блог, обикновено взимаме под внимание събития, които попадат в обхвата на ежедневието ни и имат директно влияние върху него.  От друга
Повече

SNRS vs. SECURE v1.0

На 19 октомври Learning@Cisco обяви, че CCSP сертификацията постепенно ще се трансформира в новата CCNP Security сертификация. Изпитите за CCSP ще бъдат валидни до април 2011 г. CCSP
Повече

Прогноза за трафика на видео приложения в мрежата 2009 – 2014: Cisco Visual Index (VNI)

Хиперсвързаността (Hyperconnectivity) е фактор, които ще влияе осезаемо върху обема на трафика в IP мрежата. През последните години стана ясно, че видео приложенията често биват използвани успоредно с
Повече

Технологии за сътрудничество в полза на образованието

Технологиите за сътрудничество (collaboration technologies) посрещат растящата нужда на глобалните организации от комуникация в реално време. С внедряването на технологии за сътрудничество (integrated voice, video, web conferencing) организациите
Повече

През идните месеци новият CCNP Security постепенно ще замести CCSP сертификата

Новата CCNP Security сертификация е разработена въз основа на CCSP и има за цел да удостовери практическите познания на мрежови инженери по сигурността. CCNP Security ще сертифицира знанията
Повече

Exchange 2010: Перспективи пред потребителите

Exchange 2010 осигурява възможност за непрекъсваем достъп (anywhere access) на потребителите и предлага подобрен интерфейс в сравнение с Exchange 2007. Очакваните резултати за организацията и потребителите? По-висока производителност.
Повече