PassIT logo


За да се регистрирате за сертификационен изпит, моля, отидете на: https://passit.bg.

Сертификацията осигурява доказателство за признати от ИТ индустрията умения по актуални и специализирани ИТ технологии. Компаниите вземат под внимание наличието на сертификати, когато наемат нови служители. Сертификатите са доказателство, че даден кандидат има професионалните знания и умения, нужни за изпълнение на ежедневните му задължения.

ПАС ИТ ЕООД (Pass IT), дъщерно дружество на учебен център New Horizons Bulgaria, е партньор и оторизиран тестов център на Prometric и Pearson VUE – световни лидери в разработката и доставката на ИТ сертификационни изпити. Ние сме оторизирани да провеждаме изпити по технологиите на повече от 100 компании от типа на Adobe, Apple, Cicso Systems, Citrix, CompTIA, Dell, Hewlett-Packard, IBM, LPI, Microsoft, Oracle, Siemens, SUN Microsystems и др. Техническото ни оборудване е в съответствие с изискванията на международните стандарти за провеждане на сертификационни изпити.

Стъпки на сертификационния процес

1. Подготовка за изпит
Полагане на сертификационен изпит в тестовия център на Pass IT е възможно, без задължително да сте преминали курс на обучение в New Horizons Bulgaria.

2. Заявяване на изпит
След като решите за какъв сертификат искате да се явите на изпит, трябва да  си запазите място за конкретна дата в тестовия ни център. Заявяването на изпит може да стане по телефон, имейл или на място в учебния ни център. Имайте предвид, че изпитните сесии са сутрешна, с начален час 10:00, и следобедна, с начален час 14:00. Заявката се прави най-късно една седмица преди желаната дата за явяване. За да Ви регистрираме за желания от Вас изпит е необходимо да попълните форма за заявяване на изпит, която можете да изтеглите от сайта на Pass IT: Регистрация за изпит или да получите по имейл при поискване. След като я попълните старателно, трябва да я изпратите обратно до нас на имейл: certification@passit.bg. Потвърждение за успешно регистриране за желания от Вас изпит ще получите в рамките на 24 часа.

3. Цена и заплащане
Цената на явяване на сертификационен изпит се определя от спонсора на изпита и се посочва в EUR/USD без ДДС. Заплащането се извършва по банков път поне 3 работни дни преди заявената дата за полагане на изпит, или на място в брой в деня на явяване. Към момента не поддържаме услугата за плащане с кредитни или дебитни карти. Ако имате кредитна или дебитна карта и желаете да платите с нея, бихте могли да го направите директно през сайта на вендора (Cicso Systems, Citrix, CompTIA, IBM, LPI, Microsoft и т.н), като в този случай за повечето изпити не се начислява ДДС.

4. В деня на изпита
Препоръчително е да дойдете в тест центъра 15-20 минути преди началото на изпита. Необходимо е да носите със себе си документ за самоличност (лична карта, задграничен паспорт или шофьорска книжка), както и втори документ, който съдържа изписано името Ви и Ваш подпис (банкова карта, бадж или членска карта с подпис; лична карта, задграничен паспорт или шофьорска книжка също биха могли да са втори документ, ако не са представени като основен такъв).

Промяна на часа и деня на заявения от Вас изпит можете да направите най-късно 48 часа преди регистрираната вече дата. Моля, имайте предвид, че ако сте избрали да заплатите таксата за изпита в брой непосредствено преди да се явите, ще бъдат необходими допълнителни 10-15 мин. за потвърждаване на регистрацията Ви.

Сертификационните изпити протичат в контролирана среда с видеонаблюдение и проктор. В залата не се внасят лични вещи: чанти, чадъри, книги или учебни материали, листа, мобилни телефони, пейджъри, часовници, портфейли и др. По време на изпит са позволени кратки паузи, които са част от изпитното време.

Продължителност: Всички изпити са компютърно базирани. Продължителността може да варира от 40 мин. до няколко часа. За актуална информация Ви съветваме да посетите официалната страница на сертификационната програма, която сте избрали.

Език: Изпитите се доставят основно на английски език. Ако имате предпочитания за друг език, нужно е да направите предварително запитване за съответния език.

5. Получаване на резултатите
В повечето случаи резултатите се разбират непосредствено след края на изпита, като се генерира т.нар. Score Report. След приключването на изпита ще получите документ с резултата в оригинал на хартиен носител, който препоръчваме да съхранявате до получаването на Вашия сертификат директно от вендора.

6. Получаване на сертификат
Сертификатът се изпраща от спонсора на изпита на посочения от Вас в регистрационната форма физически адрес или по електронен път, само след постигане на сертификационната степен, която може да изисква полагане на няколко на брой изпита в определена зависимост и последователност. Времето за получаване на официалния документ е в рамките на 1 до 8 седмици.

Допълнителна информация:

Бързо запитване: