Съвети /Tips&Tricks/

КАК?!? Как влияе околната температура на компютъра?

На всекиго е ясно, че не е желателно да се прегрява една компютърна система, но какво наистина се случва когато се повиши температурата? Повишената температура може да предизвика
Повече