Сертификация

Платформата като услуга (PaaS) – Майкрософт сертификати и курсове

Майкрософт разработват нови сертификации и обучения, както и актуализират настоящите, за да отговорят на промените, които cloud computing внася в познатите ИТ роли. Вече показахме наличните Майкрософт сертификати
Повече

Росен Рангелов: Електронният курс за ITIL® Foundation дава достатъчна подготовка за изпита

В края на м. септември т.г. Росен Рангелов премина изпита за ITIL® V3 Foundation с почти максимален резултат. Как се е подготвил и какви са впечатленията му от изпита,
Повече

Инфраструктурата като услуга (IaaS) – Майкрософт сертификати и курсове

За да отговорят на промените, които облачните технологии ще внесат в познатите ИТ роли, Майкрософт разработват нови сертификации и обучения, както и актуализират настоящите, за да обхванат свързани с облака
Повече

CompTIA сертификационни изпити – запознати ли сте с актуализациите?

Във връзка с акредитацията от Международната Организация по Стандартизация (International Organization for Standardization– ISO), сертификатите CompTIA A+, CompTIA Network+ и CompTIA Security+ вече имат 3-годишен срок на валидност, считано
Повече

Подготовка за сертификация: CompTIA Security+, 10-14 януари 2011

На 10 януари в учебен център Ню Хърайзънс стартира обучение за придобиване на CompTIA Security+ сертификация. CompTIA е международно призната асоциация, специализирана в разработката на сертификационни програми, независими
Повече