Cisco Systems

Намаляване на атаките от „червеи” чрез Cisco IOS техники – семинар на 10 ноември 2010

Повечето големи организации продължават да търпят сериозни вреди, които „червеите” нанасят в корпоративната мрежа. Запознати ли сте с техниките за намаляване на атаките от „червеи” и доколко ефективно
Повече

Troubleshooting: общ, систематизиран модел за откриване и отстраняване на мрежови проблеми

Зависимостта на организациите от мрежова инфраструктура се увеличи многократно през последните десет години. Успехът на организациите зависи от мрежовата им свързаност. В резултат организациите се стремят да ограничат
Повече