Сертификацията на Lean Six Sigma е стъпаловидна, като всяко ниво представлява т.нар. „колан“, дефиниран от цвят – бял, жълт, зелен и черен. Всеки колан съответства на различно ниво