Консултант продажби

Румен Димитров

Професионален профил
Тази година завършвам Визуални изкуства с модул Реклама в Нов български университет. Преди да дойда в Ню Харайзънс, работих в сферата на рекламата, като тренер на екип от търговски консултанти.

Свободно време
Малкото свободно време, което ми остава, прекарвам с приятелите и близките ми хора.

Какво прави един консултант наистина добър?
За да бъде един консултант успешен, той/тя трябва да познава много добре набора от услуги, които компанията предлага, да ги е пробвал, да е убеден, че са полезни, да вярва в тях. Важно е да бъде креативен, да умее да наблюдава ситуацията отстрани и от различни гледни точки. Много често добрите идеи се раждат в периферията.

Учене през целия живот?
Вярвам, че обучението не трябва да спира с излизането ни от университета. Човек трябва да е мотивиран постоянно да търси нови знания, да изучава света около себе си и нещата, които го вълнуват. Винаги съм се възхищавал на хора, които, независимо от социалния си статус, възраст и образование, посещават различни курсове и семинари, търсят интересното и любопитното във всяка ситуация.

Моите причини да съм в Ню Харайзънс
Изключително много ми харесва идеята за непрекъснат трансфер на знание, а компанията ни се занимава именно с това.
Радвам се, когато успеем да намерим решение на специфичните нужди на клиентите ни. Работим с едни от най-големите компании в България и всеки ден имам възможност да наблюдавам различни методи на работа и управление на процеси. Този опит е безценен.

Формула за успеха на една компания?
Отношението към клиентите ѝ, хората, които работят в нея, и вярата им в това, което създават.

Виж публикации от Румен Димитров