Управител

Николай Пенев

Професионален профил
В ИТ бранша съм вече над 20 г. През годините съм бил хардуерен инженер, консултант продажби, продуктов мениджър, системен администратор, ИТ мениджър, ISO одитор и проектен мениджър, преди да започна да обучавам и консултирам по информационни технологии.
Освен висшето образование по ИТ от ТУ София съм посещавал и десетки специализирани курсове по технологии и управление. Сертифицирах се като MCSE през 1999, HP/Compaq ASE/Master ASE през 1999/2000 и MCT през 2000. През 2006 г. защитих един от първите в света сертификати за MCLC (Microsoft Certified Learning Consultant). MCLC отбелязва умения в дизайна, разработката, внедряването и оценката на корпоративни решения за обучение.
През 2003 г. участвах на европейската конференция на Майкрософт TechEd като проктор и Ask The Expert на щанда за Exchange Server.
Професионалните ми интереси са основно в следните области: решения за обучение и управление на уменията, eLearning, ИТ мениджъмънт, управление на проекти, сървърни системи – Windows, Messaging, ИТ сигурност, клъстери и надеждност.

Свободно време
Обичам природата, отглеждам лозе и овошки – много е приятно да наблюдаваш как растат под твоите грижи. Догодина може би ще правя първото вино от лозето, което засадихме със семейството ми тази пролет.
Какво прави един управител на ИТ учебен център наистина добър?
Първо, да имаш много добри познания за бизнес сектора и индустрията като цяло.
Освен тези познания да разбираш и бизнеса на клиентите. Да знаеш как твоето решение допринася за успеха на клиента, защото той е на първо място.
Да бъдеш гъвкав, защото светът е динамичен, и да научаваш всеки ден по нещо ново. Да разбираш колегите си, защото всеки има своя гледна точка.

Учене през целия живот?
За да говориш за учене през целия живот, е необходимо първо да го приложиш към себе си – да четеш систематично, с конспектиране и план за действие. След прочитането на всяка книга, статия, посетен курс да си зададеш въпроса: „Какво от това, което токущо научих, ще приложа в практиката си още от днес?“.
С днешната динамика съвременният човек не може да си позволи да не учи. А с богатството от достъпните учебни методи в Ню Харайзънс това става все по-лесно – можете да учите когато искате, каквото ви е необходимо и по метод, който ви допада.

Моите причини да съм в Ню Харайзънс
Ние помагаме на хората по света да станат по-успешни чрез обучение.
Да можеш да заявиш това е много вълнуващо и възнаграждаващо.

Формула за успеха на една компания?
Екипна работа и надхвърляне на очакванията на клиента.

Виж пълния профил