Мениджър операции

Виолета Иванова

Професионален профил
По образование съм инженер-химик, но след интервю за административен асистент през 2006 г. ,тъкмо завършила висшето си образование, постъпих на работа и до този момент трупам опит в екипа на Ню Харайзънс.

Свободно време
Някои хора казват, че здравата къща се гради на здрава основа. Аз пък споделям мнението, че в живота на съзнателния, щастлив човек основата и опората е неговото семейство. Дай Боже всеки му такива трудолюбиви и всеотдайни родители като моите.

Какво прави един мениджър операции наистина добър?
Дали един служител е истински професионалист, могат да го покажат неговите резултати и доверието, което си е изградил с времето пред останалите колеги. В моето ежедневие, сред бездната от информация и поредицата задачи, с които се сблъсквам всеки ден, удовлетворение ми доставят случаите, когато клиентите си тръгват от нас доволни и ни търсят отново.

Учене през целия живот?
Развитието на технологиите повиши критериите ни за избор на по-надеждни методи за надграждане на знания и умения.
Обучението до голяма степен е ключът, който би могъл да помогне в кариерното им развитие. Изборът на обучение не е никак лесна задача. Важно е човек да направи първата стъпка и да е достатъчно мотивиран да се справи със знанията и уменията, които на по-късен етап би трябвало да демонстрира в работната среда.

Моите причини да съм в Ню Харайзънс
Всеки мой ден в Ню Харайзънс ме изправя пред нова ситуация. Динамиката е такава, че ставам свидетел на симбиоза на обучаващи се и технологии, оставяща следа от знания и умения, придобити в учебния център.

Формула за успеха на една компания?
Аз като химик свързвам думата „формула“ с резултата от дадена дейност. Тайната на успеха на един екип са неговият потенциал, мотивация и вяра в успеха. От опита ми до момента мога да споделя, че когато оптимистите преобладават над останалите, предизвикателствата и трудностите се разрешат далеч по-лесно. Да не забравяме и теорията, че светът е оцелял, защото се е смял… А една усмивка води и добра дума след себе си.