Консултант продажби

Борислав Динов

Професионален профил
След няколко месеца завършвам Визуални изкуства с модул Реклама в Нов български университет.

Личен профил
Свободното време отделям за спорт, приятели, четене на книги и образованието си.

Какво прави един специалист наистина добър?
Добър специалист е този, който е отделил време и е положил усилия, за да стане компетентен в дадена област. Други качества, необходими за да е наистина успешен, са честността, усмивката и отговорното отношение към работата.

Учене през целия живот?
Ученето през целия ни живот ни позволява да сме адекватни на променящия се свят.

Моите причини да съм в Ню Харайзънс
Обичам работата си и ежедневната комуникация с хора, които искат да се усъвършенстват. Вярвам, че знанието може да направи живота ни по-лесен и смислен.

Какво прави една компания наистина добра?
Отдадеността и уменията на хората, работещи в нея, както и значимостта й за обществото.